najčítanejsie

Základy  farmakoekonomiky   pre nefarmakoekonómov II.

Pre veľký úspech sa seminár „Základy farmakoekonomiky pre nefarmakoekonómov“ bude opakovať dňa 27.6.2012 v hoteli Aston v Bratislave.
SACCME pridelila semináru 6 kreditov s odbornou garanciou Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku a ISPOR Chapter Slovensko.
Kapacita je naplnená, na seminári sa zúčastnia hlavne revízni lekári a farmaceuti zdravotných poisťovní a zástupcovia pacientskych organizácií.
Reakcie pacientov, ktorí sa už zúčastnili prvého seminára 21.6.2012 boli vysoko pozitívne.

Pripájame program

kontakt

© 2009 farmakoekonomika