najčítanejsie

Pacienti začínajú reagovať na reštrikcie v oblasti kategorizácie liekov

V zmysle zápisnice z rokovania zástupcov MZ SR a zástupcov pacientov s ochorením sclerosis multiplex vyplynula požiadavka na prehodnotenie indikačných obmedzení v tejto indikácii. Takúto a podobné aktivity sme nedávno predpovedali na našej stránke: „Rozhodnutia nezvyšovať náklady zdravotných poisťovní prostredníctvom nových drahých inovatívnych liekov v systéme sú určite legitímne, táto ekonomická požiadavka ale zrejme povedie, tak ako v iných krajinách, k zvýšenému tlaku pacientov, ich rodinných príslušníkov a pacientskych organizácií na systém.“ Na základe skúseností iných krajín, predovšetkým štátov pôvodnej EÚ 15, sa dajú s istotou predpovedať postupne rastúce aktivity pacientov. Nespokojnosť bude rásť úmerne k tomu, ako sa v liečebnej praxi postupne začnú prejavovať reštrikcie v oblasti zaraďovania nových liečiv a nových indikácií do zoznamu hradených liečiv a úmerne k tomu, ako bude rásť vzdelanie a skúsenosti reprezentantov pacientskych organizácií. Slovensko tak s odstupom začína kopírovať aj rastúcu angažovanosť pacientov v úhradových a rozhodovacích procesoch v iných krajinách.

Celé znenie stretnutia na MZ SR nájdete na adrese

http://www.health.gov.sk/Clanok?zapisnica-nadej-20120605


kontakt

© 2009 farmakoekonomika