najčítanejsie

Piata časť vzdelávacích seminárov Patient Empowerment

Už piata časť vzdelávacích seminárov Patient Empowerment sa uskutoční dňa 10.5.2012 v Bratislave v hoteli Mercure na Žabotovej ulici. Seminár je výnimočne určený tentoraz profesionálom v zdravotníctve a nie pacientom.

kontakt

© 2009 farmakoekonomika