najnovšie

Zoznam členov SSFE

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z. SLS uverejňuje zoznam členov pre vlastné potreby.

Petrová Magdaléna, MVDr.
Radová Kornélia, PharmDr.
Sedláková Darina, MUDr. MPH
Schonhauser Boris, PharmDr.
Spitzerová Hana, MUDr.
Stará Dagmar, PharmDr. CSc.
Strachotová Soňa, MVDr. MBA
Svoreňová Alena, MUDr.
Sýkora Juraj, Doc. PharmDr. CSc.
Szalayová Angelika, MUDr.
Šipeky Ján, RNDr.
Šťastný Pavol, Mgr.
Švaňová Ľubica, Ing.
Švejda Ladislav, MUDr. CSc.
Tesař Tomáš, PharmDr. PhD.
Tomek Dominik, PharmDr.
Trnková Mária, MUDr.
Tvrdoňová Soňa, MUDr.
Valašek František, Doc. MUDr. CSc.
Vencelová Magdaléna, MUDr.
Višňanský Martin, PharmDr. MBA
Wawruch Martin, MUDr. PhD.
 

                            Výbor SSFE


kontakt

© 2009 farmakoekonomika