linky

onas
 

Bandolier NHS R&D
(http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/)

British Journal of Medical Economics
(http://www.pjbpubs.co.uk/)

British Medical Journal
(http://www.bmj.com/)

Canadian Medical Association Journal
(http://www.cma.ca/cmaj/index.htm)

Disease Management and Health
(http://www.adis.com/journals/diseasemanagement/)

European Journal of Public Health
(http://www.oup.co.uk/eurpub/)

Health Affairs
(http://www.projhope.org/HA/)

Health Economics
(http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5749)

Health Policy Elsevier Science On-line issue
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/9/6/2/)

Health Policy and Planning
(http://www.heapol.oupjournals.org)

Health Politics, Policy and Law
(http://www.jhppl.org)

International Journal of Technology Assessment in Health Care
(http://www.journals.cup.org/owa_dba/owa/ISSUES_IN_JOURNAL?JID=THC)

Journal of the American Medical Association
(http://www.jama.com)
on-line
Journal of Health Economics
(http://www.elsevier.nl/locate/inca/505560)

Journal of Public Economics
(http://www.elsevier.nl/homepage/sae/econbase/pubec)

Journal of Public Policy
(http://www.journals.cup.org/owa_dba/owa/ISSUES_IN_JOURNAL?JID=PUP)

The Lancet
(http://www.thelancet.com/)

New England Journal of Medicine
(http://www.nejm.org/content/index.asp)

PharmacoEconomics
(http://www.adis.com/journals/pharmacoeconomics/)

 

Zoznam agentúr HTA s možnosťou vyhľadávania
http://www.ispor.org/HTADirectory/Index.aspx

The UK's National Institute for Health and Clinical Excellence:
http://www.nice.org.uk

The NHS Health Technology Assessment Programe:
http://www.ncchta.org/index.htm

The UK's National R&D programs:
http://www.ncchta.org/Links/nationalRD.htm

The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care:
http://www.sbu.se/www/index.asp

Health Technology Assessment within the Germany Institute of Medical Documentation and Information:
http://www.dimdi.de/static/en/hta/index.htm

The Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment:
https://www.ccohta.ca/entry_e.html

Australia's Medical Services Advisory Committee:
http://www7.health.gov.au/msac/

The World Health Organization Regional Office for Europe's Health Evidence Network (sieť organizácií, ktoré sa zaoberajú zdravotnou politikou založenou na dôkazoch a posudzovaním zdravotníckych technológií):
http://www.euro.who.int/HEN

The National Guideline Clearinghouse in the US:
http://www.guideline.gov

For additional evidence-based practices in the US, go to the US Department of Health and Human Services' Agency for Healthcare Research and Quality :
http://www.ahrq.gov/

The Cochrane Collaboration je medzinárodná, nezisková organizácia, ktorá sleduje zdravotnícke techológie - healthcare technology:
http://www.cochrane.org/index0.htm

Pre dodatočné informácie z oblasti posudzovania zdravotníckach technológií choďte na stránku:
http://www.ncchta.org/Links/international.htm

The European Observatory is taktiež cenný zdroj z medzinárodnej perspektívy:
http://www.observatory.dk

Pre dodatočné informácie pohľadu priemyslu a asociácií choďte na stránku:
http://www.ncchta.org/Links/favourite.htm

Pricing Links - Ceny

Portugal: http://www.dgcc.pt/47.htm

Spain: http://www.hipocrates.com/vademe/

Sweden: http://www.lfn.se/prisdbSearchLmp.aspx

UK (drug tariff): http://www.drugtariff.com
Tu sa musíte registrovať a dostanete prístupový kód, ale je to bezplatné

kontakt

© 2009 farmakoekonomika