partneri

onas

Česká farmako-ekonomická společnost

 Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie
v Slovenskej republike

 Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská zdravotnícka univerzita

 International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research Local Chapter Slovakia (ISPOR Slovakia)
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 PIPERSKA GROUP - Rational Prescribing

kontakt

© 2009 farmakoekonomika