Farmakoekonomika

FE na Slovensku
Zoznam členov SSFE
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z. SLS uverejňuje zoznam členov pre vlastné potreby. Výbor SSFE
viac ...

FE na Slovensku
Kurz certifikačnej prípravy
Dávame do pozornosti členom SSFE a ISPOR Chapter ako aj všetkým priaznivcom farmakoekonomiky, že v dňoch 6. – 7. Novembra 2014 sa uskutoční Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“
viac ...

FE na Slovensku
ISPOR konferencia v Amsterdame.
Pozývame členov ISPOR Slovensko na členskú schôdzu počas našej konferencie v Amsterdame
viac ...

FE na Slovensku
Nancy S. Berg nová generálna riaditeľka
Medzinárodná spoločnosť pre Farmakoekonomiku a výsledky výskumu má nového generálneho a výkonného riaditeľa
viac ...

FE na Slovensku
Nový riaditeľ ISPOR boardu Dominik Tomek ...
ISPOR e-Bulletin v Auguste 2014 cituje nového riaditeľa ISPOR boardu Dominika Tomeka
viac ...

FE na Slovensku
Členská schôdza a seminár ISPOR Chapter Slovensko
Dňa 26.6.2014 sa v Bratislave na Farmaceutickej fakulte UK uskutočnil edukačný seminár ISPOR Chapter Slovensko a členská schôdza
viac ...

FE na Slovensku
ISPOR PRESS RELEASE: 2014-2015 ISPOR Board of Directors Election Results
We are pleased to announce the 2014-2015 ISPOR Board of Directors election results. These distinguished elected members represent diverse professions in outcomes research, pharmacoeconomics/health economics, and health technology assessment. We welcome the new 2014-2015 ISPOR Board of Directors!
viac ...

FE na Slovensku
Dominik Tomek : Otvorená otázke adherencie pacientov k liečbe
Podpredseda Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD. otvoril diskusiu k otázke adherencie pacientov k liečbe.
viac ...

FE na Slovensku
PACIENT A LIEK II
Záujemcom o pacientske vzdelávanie na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity oznamujeme že sa uskutoční aktivita na tému "Tematický kurz kontinuálneho vzdelávania (TK KV)"
viac ...

FE na Slovensku
Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“
Dávame do pozornosti členom SSFE a ISPOR Chapter ako aj všetkým priaznivcom farmakoekonomiky, že v dňoch 6. - 7. Marca 2014 sa uskutoční Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite.
viac ...

FE na Slovensku
Časopis - ročník 2012
Časopis - ročník 2012
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 1/2012
Farmakoekonomika a lieková politika 1/2012
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 2/2012
Farmakoekonomika a lieková politika 2/2012
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 3/2012
Farmakoekonomika a lieková politika 3/2012
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 4/2012
Farmakoekonomika a lieková politika 4/2012
viac ...

FE na Slovensku
Časopis - ročník 2013
Časopis - ročník 2013
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 1/2013
Farmakoekonomika a lieková politika 1/2013
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 2/2013
Farmakoekonomika a lieková politika 2/2013
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 3/2013
Farmakoekonomika a lieková politika 3/2013
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 4/2013
Farmakoekonomika a lieková politika 4/2013
viac ...

FE na Slovensku
Časopis - ročník 2014
Časopis - ročník 2014
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 1/2014
Farmakoekonomika a lieková politika 1/2014
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 2/2014
Farmakoekonomika a lieková politika 2/2014
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 3/2014
Farmakoekonomika a lieková politika 3/2014
viac ...

FE na Slovensku
Farmakoekonomika a lieková politika 4/2014
Farmakoekonomika a lieková politika 4/2014
viac ...

kontakt

© 2009 farmakoekonomika